تبلیغات
همدم تنهایی - تو صادقانه دروغ بگو

همدم تنهایی

تو صادقانه دروغ بگو

تــــ‗__ُِ‗ـــو صـــآבِقـــآنــــ‗_ِِ_‗ـــهבُرُوغ بگِــــ‗__‗ـــومـــَن عـــآشقــــ‗__‗ـــآنــــ‗_ِ_‗ـــهکــــ‗__‗ـــآری خوآهــــ‗_َ_‗ـــم کــَــ‗__‗ـــرבتـــآ "مــــ‗__‗ـــآه" هَمیشــــ‗__‗ـــه پُشــــ‗__‗ـــتِ اَبــــ‗__‗ـــربـــآقــــ‗__‗ـــی بِِِِمــــ‗__‗ـــآنـَב!
[تصویر:  dcce65e363302635d2711e804d776417-425]


+ نوشته شده در یکشنبه 3 فروردین 1393ساعت 04:11 ب.ظ توسط ترانه نظرات()