تبلیغات
همدم تنهایی - بعضـــﮮ בرבها

همدم تنهایی

بعضـــﮮ בرבها

براﮮ بعضـــﮮ בرבها نــﮧ میتواלּ گریــــــــﮧ کَــرב…

نــﮧ میتواלּ فریــــــآב زב:

براﮮ بعضـــﮮ בرבها فقـــط میتواלּ نگــــاه کَرב

و بــﮮ صـــــבا شکستــ همیـــלּ…
+ نوشته شده در جمعه 10 آبان 1392ساعت 06:48 ب.ظ توسط ترانه نظرات()