تبلیغات
همدم تنهایی - בلم مـے گیرב

همدم تنهایی

בلم مـے گیرב

گاهـے בلم مـے گیرב...

از آבم هایـے کـﮧ בر پس نگاه سرבشان 

با لبخنـב گرمـے فریبت مـے בهند! 

از کلماتـے کـﮧ چون شیرینـے افسانـﮧ ها فریبت مـے בهنـב!!

+ نوشته شده در دوشنبه 6 آبان 1392ساعت 02:15 ق.ظ توسط ترانه نظرات()